Skip to content

Ook voor recreatief tennissen zit je bij d’Oggelen goed! Je kunt hiervoor een baan reserveren door deze met je pasje digitaal af te hangen in het voorportaal van het paviljoen.

Regels op de baan

 • De banen mogen dagelijks bespeeld worden van 8.00 tot 23.00 uur.
 • Bespelen van de banen is alleen toegestaan als er is afgehangen.
 • Tenniskleding en schoeisel is verplicht.
 • Het is verboden tijdens je speeltijd de ingestelde tijd te wijzigen.
 • Het is niet toegestaan om ballen, die op een van de aangrenzende banen terecht zijn gekomen, terug te halen zolang het spel op die baan nog bezig is. Je dient te wachten tot het spel op die baan even stil ligt.
 • De kunstgrasbanen hoeven niet geveegd te worden.
 • De verlichting van de banen kan worden ingeschakeld met de schakelaars op het paneel in het voorportaal. Diegenen die ’s avonds als laatste de banen verlaten moeten de verlichting uitschakelen. Zijn er na afloop van een partij geen nieuwe tennissers te verwachten, dan graag beoordelen of de verlichting eerder uitgeschakeld kan worden. 

Regels voor afhangen
In het voorportaal hangt een beeldscherm om met je ledenpas speeltijd digitaal te reserveren. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Je bent speelgerechtigd als je contributie hebt betaald en een ledenpas hebt ontvangen.
 • Met de ledenpas moet je de speeltijd reserveren via het afhangscherm. Ook kun je online afhangen.
 • Graag je reservering cancellen als je besluit om niet te gaan.
 • Afhangen kan maximaal een half uur vóór de gewenste speeltijd op een baan die vrij is of, bij volledige baanbezetting, op de baan waarop al het langst gespeeld wordt.
 • Niet afhangen betekent dat je de baan direct moet verlaten als deze door andere leden wordt afgehangen.

Reservering van banen t.b.v. activiteiten
Iedereen die lid is van de vereniging heeft het recht om van de banen gebruik te maken. Het kan voorkomen dat bij bepaalde activiteiten een aantal banen gereserveerd moet worden, en deze op dat moment niet beschikbaar zijn voor vrij tennissen. Uitgangspunt is dat in ieder geval 1 baan (baan 5) beschikbaar blijft voor vrij tennissen.

Reservering van banen vindt o.a. plaats bij tennisles, interne en externe (KNLTB) competitie, clubkampioenschappen en toernooien. Bij calamiteiten kan het bestuur besluiten om alle banen te reserveren. Reservering van banen wordt aangegeven bij het afhangbord en eventueel gepubliceerd via e-mail.