Skip to content

De Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en wordt gevormd door alle seniorleden en ereleden. Ieder jaar vindt de Algemene ledenvergadering plaats. De Algemene Ledenvergadering kiest uit haar midden een bestuur.

Bestuur
Het bestuur leidt en regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur bestaat uit 7 leden:

 • Voorzitter: Hans de Theye
 • Secretaris: Jo van den Aker
 • Penningmeester: Jan van der Aa
 • Evenementen en Toernooien: Sjan Huijberts
 • Jeugd: vacature voorzitter Jeugdcommissie
 • Bar: Judith van Weert
 • Onderhoud: Hans Ruijs
 • Sponsoren: Wim Paymans


Commissies

De vereniging heeft diverse functionele commissies met een aantal bevoegdheden t.a.v. organisatie en uitvoering van taken en activiteiten en met het daarbij behorende budgetbeheer.

Technische Commissie
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van de competitieteams voor de  competitie van de KNLTB en voor alle zaken die de voortgang van het tennissen in algemene zin bevorderen. De Technische Commissie bestaat uit:

 • Sjan Huijberts (voorzitter Evenementen- en Toernooien Commissie)
 • Bert van Gerven (lid Evenementen- en Toernooiencommissie)
 • Wilbert van Bragt (competitieleider)


Evenementen- en Toernooiencommissie

De Evenementen- en Toernooiencommissie organiseert diverse evenementen en toernooien voor de leden. Voor ieder seizoen wordt afgesproken wie verantwoordelijk is voor de organisatie van welk evenement/toernooi. De commissie bestaat uit:

 • Sjan Huijberts (vz)
 • Daisy Vugs
 • Milene van Tilburg
 • Wilbert van Bragt
 • Jan van den Dungen
 • Anneke van Exsel
 • Bert van Gerven
 • Cees van Gerven
 • Helen Paymans
 • Afke Spikmans
 • Marie-José Peijnenburg
 • Astrid van Geenhuizen
 • Irene van Eindhoven


Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten op het gebied van tennis en nevenactiviteiten. Naast de voorzitter bestaat de jeugdcommissie uit ouders, leden en jeugdleden, waarbij gestreefd wordt naar ongeveer 8 leden. Op dit moment zijn we op zoek naar enthousiaste leden die de jeugdactiviteiten willen oppakken:

 • Vacature voorzitter
 • vacatures commissieleden
 • vacatures jeugdleden


Barcommissie

De barcommissie is verantwoordelijk voor de totale barexploitatie en draagt zorg voor in- en verkoop, planning van bardiensten, schoonmaken en ondersteuning van activiteiten waarbij barvoorzieningen nodig zijn. De commissie bestaat uit:

 • Judith van Weert (vz)
 • Anneke van Exsel
 • Rizet van Helvoort
 • Conny van de Pas
 • Corrie Ruijs
 • Ria Verbruggen
 • Riet den Ouden
 • Judith van Weert

  Schoonmaakdienst
 • Toon van Esch
 • Anneke van Exsel
 • Ria Verbruggen

  Inkoop en voorraadbeheer
 • Judith van Weert


Onderhoudscommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het totale onderhoud van het tennispaviljoen, de banen, de beplanting en bestrating met als doel een zo optimaal mogelijke accommodatie te bieden voor de tennissport. Voor het dagelijkse onderhoud van de banen en het paviljoen is een groundsman in dienst. De commissie bestaat uit:

 • Jan van de Bersselaar (†)
 • Toon van Esch (groundsman)
 • Jos Leenders
 • Hans Ruijs


Financiële Commissie

De financiële commissie is verantwoordelijk voor een gezonde financiële positie van de vereniging op korte en lange termijn. De commissie bestaat uit:

 • Jan van der Aa (vz)
 • Maria den Ouden

  Baradministratie
 • Ria van der Meijden
 • Joke van de Zanden


Communicatiecommissie

De communicatiecommissie heeft als taak de betrokkenheid van de leden te vergroten t.a.v. alle activiteiten binnen de vereniging. De commissie bestaat uit:

 • Piet van der Zanden


Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft als taak de diverse mogelijkheden van sponsoring te onderzoeken, sponsors te werven en de voortgang te onderhouden. De commissie bestaat uit:

 • Wim Paymans (vz)
 • Toon van den Aker
 • Jan van der Bersselaar (†)
 • Stefan Roovers
 • Leo van de Sande
 • Henk van Weert
 • Piet van der Zanden


Ledenadministratie

De ledenadministratie van de vereniging is ondergebracht bij bestuurssecretaris Jo van den Aker. Hij draagt zorg voor het onderhouden van een deugdelijke administratie van alle leden en het doorvoeren van mutaties. Voor vragen over het lidmaatschap: 0411-601910 of jaavdaker@gmail.com

Groundsman
Onze vereniging beschikt over een heuse groundsman, ons aller Toontje van Esch. Hij is (bijna) dagelijks te vinden op ons sportpark voor onderhoud en schoonhouden van respectievelijk banen en paviljoen. Een hele klus die hij steeds vol enthousiasme en inzet volbrengt.

Hoofdsponsor

Oranisatie
Dé horrenspecialist van Nederland