Skip to content

Inschrijven bij LTV d’Oggelen
Leuk dat je wilt komen tennissen bij LTV d’Oggelen! Je kunt je inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen inclusief de machtiging voor automatische incasso en in te leveren met een pasfoto bij de secretaris. Je ontvangt na inschrijving van de KNLTB een bondspasje met je bondsnummer. Voor vragen over het lidmaatschap en de aanmelding kun je contact opnemen met Claire Pijnenburg via ledenadmdoggelen@gmail.com.

Contributie
De contributie wordt vóór 1 maart van het lopende verenigingsjaar voldaan via automatische incasso op bankrekening NL 40 RABO 0168818329 t.n.v. LTV d’ Oggelen. De jaarlijkse contributie bedraagt vanaf 1 januari 2024 (peildatum leeftijd is 31 december):

Senioren€ 140,00
Jeugd 18 t/m 22 jaar€ 70,00
Jeugd 12 t/m 17 jaar€ 55,00
Jeugd tot 12 jaar€ 35,00
Steunend lid€ 20,00
Trainer€ 20,00
Erelid€ 0,00

Voor mensen die gedurende het jaar lid worden geldt een kortingsregeling:

  • Senior lid worden in het 2e kwartaal: € 115,-
  • Senior lid worden in het 3e kwartaal: € 75,-
  • Senior lid worden in het 4e kwartaal: € 40,-
  • Jeugd 18 t/m 22 in het 2de halfjaar: € 35,-
  • Jeugd 12 t/m 17 in het 2de halfjaar: € 30,-
  • Jeugd tot 12 in het 2de halfjaar: € 15,-

Ook hebben we een kortingsregeling voor gezinnen: van toepassing als minimaal één volwassene en daarnaast 2 kinderen lid van onze vereniging zijn.

Gezinsabonnement (vanaf derde kind gratis):

2 volw. + 2 kinderen onder de 12 jaar€ 330,00
2 volw. + 2 kinderen 1 <12 jaar + 1 >12 jaar€ 340,00
2 volw. + 2 kinderen >12 jaar en <18 jaar€ 350,00
1 volw. + 2 kinderen <12 jaar€ 190,00
1 volw. + 2 kinderen 1 <12 jaar + 1 >12 jaar€ 200,00
1 volw. + 2 kinderen >12 jaar en <18 jaar€ 210,00
  

Bondspasje
Ieder lid ontvangt na betaling van de contributie op zijn huisadres een bondspasje van de KNLTB. Dit bondspasje is een persoonlijk bewijs van lidmaatschap. Bij verlies van het bondspasje kun je, op eigen kosten, een nieuwe pas aanvragen bij de ledenadministratie.

Introducé pasje
Leden die graag een keer tennissen met iemand die geen lid is van de vereniging krijgen daarvoor de mogelijkheid gebruik te maken van een introducé pasje. Zo’n pasje is te verkrijgen bij de bar. Het introducé pasje moet direct na het afhangen weer worden teruggebracht. Een introducé mag alleen dan spelen als er op dat moment geen eigen leden willen tennissen.

Speelsterkte
Sinds 2001 wordt het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) gehanteerd, aangegeven met speelsterkte 1 (hoog) t/m 9 (laag). Op 1 januari van elk jaar wordt door de KNLTB je nieuwe speelsterkte bepaald aan de hand van je resultaten het jaar ervoor. Per officiele KNLTB-wedstrijd wijzigt je precieze rating. De speelsterkte is terug te vinden op het bondspasje en moet aangehouden worden bij het spelen van wedstrijden (bijvoorbeeld tijdens de competitie of toernooien).

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding vóór 1 januari door de ledenadministratie is ontvangen. Leden die zich te laat afmelden zijn nog een jaar contributie verschuldigd (dit i.v.m. afdracht aan de KNLTB).

Verplichtingen van leden
Een belangrijke verplichting voor de leden is het per seizoen uitvoeren van taken zoals bijvoorbeeld een bardienst of andere taken. Lees meer hierover »