Skip to content

Bar exploitatie


Onze kantine is het hart van de vereniging. Hier kun je na afloop van een fijne partij tennis gezellig wat drinken en wat napraten. Voor de verenioging is onze kantine een belangrijke bron van inkomsten. Hierdoor kunnen we de contributie laag houden, de banen en onze mooie kantine goed onderhouden.

Maar deze barexploitatie kost de vereniging natuurlijk ook heel veel tijd en energie om alles te regelen. Daarvoor is er een barcommissie om alles praktisch te regelen en zijn er een groot aantal regels in het Huishoudelijk Reglement opgenomen die een verantwoorde exploitatie van de bar moeten waarborgen.

Bardiensten

In het huishoudelijke reglement staat opgenomen dat alle seniorleden verplicht zijn om meerdere bardiensten per jaar te draaien. Als ieder lid hieraan meewerkt dan wordt deze last eerlijk en gelijkelijk verdeeld over alle leden. Het bestuur is van mening dat alle leden deze verantwoordelijkheid moeten dragen en ook de Algemene Ledenvergadering heeft deze mening overgenomen.

Ieder senior lid zal jaarlijks benaderd worden om meerdere bardiensten te aanvaarden met daarbij een dag en tijd. Onderling ruilen is natuurlijk altijd toegestaan. Ook bestaat er een mogelijkheid om je eigen bardienst af te kopen, als je zonder meer geen bardienst wilt draaien. Op de site is een lijst waarop een aantal leden staan die benaderd kunnen worden om je bardienst over te nemen, tegen een betaling van € 25,- per keer. Je moet dit zelf regelen en ook de betaling direct verzorgen. Als je achteraf alsnog weigert te betalen dat word je als lid geroyeerd.

Een goede planning zal borg moeten staan voor een verantwoorde bezetting van de bardiensten. Een strakke handhaving van deze planning is een “must”. Het bestuur heeft het recht om een correcte handhaving af te dwingen met maatregelen. In de ledenvergadering van 29 november 2010 is unaniem besloten dat leden die geen bardienst draaien en ook niet zelf een vervanging willen regelen, een boete opgelegd krijgen van € 60,- per bardienst. Deze boete moet voor 30 november van het lopende jaar betaald zijn. Zo niet, dan volgt onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap.