Skip to content
Bardiensten

In het huishoudelijke reglement staat opgenomen dat alle seniorleden verplicht zijn om meerdere bardiensten per jaar te draaien. Een uitzondering wordt gemaakt voor de vrijwilligers, deze hoeven geen bardienst te draaien. Als ieder lid zijn steentje bijdraagt dan worden de lasten van de club gelijkelijk verdeeld over alle leden. Het bestuur is van mening dat alle leden deze verantwoordelijkheid moeten dragen en ook de Algemene Ledenvergadering heeft deze mening overgenomen.

Ieder senior lid zal jaarlijks benaderd worden om meerdere bardiensten te aanvaarden met daarbij een dag en tijd. In de huidige regeling zul je maximaal 3 bardiensten in een jaar moeten draaien. Onderling ruilen is natuurlijk altijd toegestaan. Ook bestaat er een mogelijkheid om je eigen bardienst af te kopen, als je zonder meer geen bardienst wilt draaien. Je kan je bardienst afkopen voor 40 euro per keer. Je moet dit zelf regelen via Judith van Weert en ook de betaling direct verzorgen. 

Een goede planning zal borg moeten staan voor een verantwoorde bezetting van de bardiensten. Een strakke handhaving van deze planning is een “must”. Het bestuur heeft het recht om een correcte handhaving af te dwingen met maatregelen. Voor vragen over de bardienst, neem contact op met info@oggelen.nl