Inloggen bij KNLTBGereserveerde banen

Buienradar

Bar

 

Ga direct naar de bardienstplanner »

Barexploitatie
Onze kantine is het hart van de vereniging. Hier kun je na afloop van een fijne partij tennis gezellig wat drinken en wat napraten. De kantine is echter ook een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Door de relatief lage kosten en de goede omzet kan de penningmeester jaarlijks een aanzienlijke winst in de boeken bijschrijven. Hierdoor kunnen we als vereniging de contributie laag houden, de banen in een goede staat houden en onze mooie kantine het noodzakelijke onderhoud geven.

Maar deze barexploitatie kost de vereniging natuurlijk ook heel veel tijd en energie om alles te regelen. Daarvoor is er een barcommissie om alles praktisch te regelen en zijn er een groot aantal regels in het Huishoudelijk Reglement opgenomen die een verantwoorde exploitatie van de bar moeten waarborgen.

Bardiensten
In het huishoudelijke reglement staat opgenomen dat alle seniorleden verplicht zijn om meerdere bardiensten per jaar te draaien. Als ieder lid hieraan meewerkt dan wordt deze last eerlijk en gelijkelijk verdeeld over alle leden. Het bestuur is van mening dat alle leden deze verantwoordelijkheid moeten dragen en ook de Algemene Ledenvergadering heeft deze mening overgenomen.

Ieder senior lid zal jaarlijks benaderd worden om meerdere bardiensten te aanvaarden met daarbij een dag en tijd. Onderling ruilen is natuurlijk altijd toegestaan. Ook bestaat er een mogelijkheid om je eigen bardienst af te kopen, als je zonder meer geen bardienst wilt draaien. Op de site is een lijst waarop een aantal leden staan die benaderd kunnen worden om je bardienst over te nemen, tegen een betaling van € 25,- per keer. Je moet dit zelf regelen en ook de betaling direct verzorgen. Als je achteraf alsnog weigert te betalen dat word je als lid geroyeerd.

Een goede planning zal borg moeten staan voor een verantwoorde bezetting van de bardiensten. Een strakke handhaving van deze planning is een “must”. Het bestuur heeft het recht om een correcte handhaving af te dwingen met maatregelen. In de ledenvergadering van 29 november 2010 is unaniem besloten dat leden die geen bardienst draaien en ook niet zelf een vervanging willen regelen, een boete opgelegd krijgen van € 60,- per bardienst. Deze boete moet voor 30 november van het lopende jaar betaald zijn. Zo niet, dan volgt onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap.

Barreglement
De bar is op normale werkdagen geopend van 19.00 tot 23.30 uur. Indien wedstrijden tijdens bepaalde activiteiten uitlopen kan de bar tot een half uur na de laatste wedstrijd open blijven. Tijdens onderstaande activiteiten is de bar eveneens geopend: competitie, clubkampioenschappen, interne competities en jeugdactiviteiten. Tijdens de zomervakantie is de bar gesloten. De aanwezige bardienst heeft de hoofdverantwoordelijkheid, instructies van hen dienen opgevolgd te worden. Zonder toestemming van de bardienst is het niet toegestaan achter de bar of in de keuken te komen. Junioren mogen in het jaar dat ze 18 worden achter de bar staan. Aan junioren jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. Consumpties moeten contant worden voldaan. Telefoneren is alleen toegestaan met toestemming van de bardienst. Kantinemeubilair mag niet buiten worden gebruikt. Iedereen is verantwoordelijk voor het netjes houden van de kantine en is aanspreekbaar op ongeoorloofd gedrag.