Inloggen bij KNLTBGereserveerde banen

Buienradar

Algemene ledenvergadering

Het bestuur schrijft (tenminste) eenmaal per jaar een vergadering uit voor alle leden van de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit en legt verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Bovendien worden voor het komende jaar eventuele nieuwe beleidsvoorstellen gepresenteerd en de begroting ter goedkeuring aangeboden. Ook worden nieuwe leden in het bestuur en de diverse commissies gekozen.

Algemene Ledenvergadering
De ALV vindt meestal in het voorjaar plaats. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. De notulen zijn bij het bestuur op te vragen.